برای استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel به روش زیر عمل نمایید:

 ابتدا بعد از ورود به کنترل پنل به مسیری که فایل zip وجود دارد رفته و سپس فایل مورد نظر را انتخاب نموده وبر روی unzip کلیک نمایید:

نحوه استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel