1. جهت انجام  "Restore "در کنترل پنل Websitepanel ابتدا به کنترل پنل وارد شوید در پنل خود بر روی "database"  و سپس بر روی "SQL Server 2012" کلیک نمایید:

 
چگونگی پشتیبان گیری از دیتابیس در WebsitePanel
 

2. بر روی نام دیتابیسی که قرار است عمل Restore انجام شود کلیک کنید :
 
 

3. بر روی  تب "Expace Maintenance Tools" کلیک کنید :
 
 

4. جهت انجام بازگرداندن بانک اطلاعاتی بر روی دکمه "Restore" کلیک کنید:

 

5. در صورتی که فایل Backup بر روی کامپیوتر باشد گزینه " Uploaded File " را انتخاب کنید و اگر بر روی هاست باشد گزینه " Hosting Space File "  را انتخاب نمایید و پس از انتخاب فایل روی " Restore " کلیک نمایید.